[Đăng ngày: 19/12/2014]

Phường Cam Phúc Bắc

                       - Địa chỉ: QL1, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh

                       - Tổng số tổ dân phố: 09

                       - Điện thoại: 058.3857257

                       - Đại diện Ông Vũ Trọng Nghĩa - Chủ tịch UBND phường

                       - Địa chỉ thư điện tử công vụ cơ quan: camphucbac.cr@khanhhoa.gov.vn

Tên

Số hộ

Số nhân khẩu

Diện tích tổ dân phố (ha)

Vị trí địa lý của Tổ dân phố (TDP)

Tổ dân phố Hoà Do 1A

102

579

131

Đông giáp Cam Nghĩa

Tây giáp Cam Thành Nam

Nam giáp TDP Hoà Do 1B

Bắc giáp đường Nguyễn Công Trứ

Tổ dân phố Hoà Do 1B

242

1.471

122

Đông giáp TDP Hoà Do 2

Tây giáp núi Hàm Rồng

Nam giáp TDP Hoà Do 6A

Bắc giáp TDP Hoà Do 1A

Tổ dân phố Hoà Do 2

389

1.993

108

Đông giáp QL 1

Tây giáp TDP Hoà Do 1B

Nam giáp TDP Hoà Do 6A

Bắc giáp TDP Hoà Do 1B và phường Cam Nghĩa

Tổ dân phố Hoà Do 3

280

1.564

21

Đông giáp TDP Hoà Do 4

Tây giáp QL 1

Nam giáp đường Nguyễn Văn Trỗi

Bắc giáp phường Cam Nghĩa

Tổ dân phố Hoà Do 4

224

1.372

07

Đông giáp biển

Tây giáp TDP Hoà Do 3

Nam giáp đường Nguyễn Văn Trỗi

Bắc giáp biển

Tổ dân phố Hoà Do 5A

366

2.009

15

Đông giáp biển

Tây giáp QL 1

Nam giáp TDP Hoà Do 5B

Bắc giáp đường Nguyễn Văn Trỗi

Tổ dân phố Hoà Do 5B

163

854

44

Đông giáp biển

Tây giáp QL 1

Nam giáp Cam Phúc Nam

Bắc giáp TDP Hoà Do 5A

Tổ dân phố Hoà Do 6A

393

1.825

89

Đông giáp QL1

Tây giáp núi Hàm Rồng

Nam giáp TDP Hoà Do 6B

Bắc giáp TDP Hoà Do 2

Tổ dân phố Hoà Do 6B

231

1.087

157

Đông giáp QL1

Tây giáp núi Hàm Rồng

Nam giáp Cam Phúc Nam

Bắc giáp TDP Hoà Do 6A

Quay trở về
Đầu trang
In bài viết
Gửi cho bạn bè
Các tin khác :